GRIP

Praktijk voor integratieve therapie

Algemene informatie

Posted on 11 nov 2012 0 comments

Onze Groepspraktijk is opgericht in 1989 te Leiden en sinds 2006 ook gevestigd te Schalkhaar (Gemeente Deventer). Binnen de praktijk zijn momenteel een GZ-Psycholoog/Seksuoloog en een Psychiater als therapeuten werkzaam.

Aanmelding kan via email, het telefonisch spreekuur of ingesproken boodschap,
email: anja.bervoets@grip-praktijk.nl
telefoon: 0570-543581

Na aanmelding vinden er één of meerdere intakegesprekken plaats. Hierbij kan het zinvol zijn een diagnostische vragenlijst in te vullen. De uitkomst van diagnostisch onderzoek is op de eerste plaats bedoeld voor de samenwerking tussen cliënt en therapeut en zal altijd worden doorgesproken met cliënten.

Indien gewenst worden partners en familieleden tijdens de intake of daarna bij de therapie betrokken. Na de intake bestaat de mogelijkheid een beperkt aantal sessies af te spreken waarna therapeut en cliënt evalueren of voortzetting van de therapie zinvol is.
De huisarts en/of andere officiële verwijzer kunnen op verzoek van de cliënt kort schriftelijk worden geïnformeerd.
Wij voeren een DBC-vrije praktijk en de behandeling is niet declarabel bij de Zorgverzekering. U dient de behandeling dus zelf te betalen. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging voordat u kiest voor deze investering in uzelf.
Er worden verschillende tarieven gehanteerd, afhankelijk van uw inkomen en uw situatie. (De tarievenlijst is op aanvraag beschikbaar).