GRIP

Praktijk voor integratieve therapie

Over ons

Posted on 30 nov 2012 Reacties uitgeschakeld voor Over ons

anja_460

Anja Bervoets

is geboren in 1959 en afgestudeerd in de Theoretische en de Klinische Psychologie.  Zij is BIG geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog en NIP geregistreerd als Lichaamsgericht werkende Psycholoog .
Anja is eigenzinnig haar eigen weg gegaan in de verdere verdieping van haar bekwaamheden en dat heeft ervoor gezorgd dat ze steeds erg betrokken en geïnspireerd is gebleven. Ze is opgeleid en gesuperviseerd in diverse therapiestromingen, waaronder Hypnotherapie, EMDR, Seksuologie, Systeemtherapie, Directieve therapie, Psychodynamische en Lichaamsgerichte psychotherapie.  Vooral de Sensorimotor Psychotherapiestroming ontwikkeld door Pat Ogden heeft haar enthousiaste belangstelling. Sinds februari 2015 is zij gecertificeerd als Sensorimotor Psychotherapeut.
In 1989 was zij medeoprichtster van GRIP; Groepspraktijk voor Integratieve Psychotherapie te Leiden. Binnen deze praktijk werkt zij samen met collega’ s van verschillende disciplines. Ze heeft ervaring met individuele behandelingen, groepstherapie en relatie- en gezinsbehandeling. Vanaf 1995 werkt ze zowel in Leiden als in de regio Deventer.
Haar specialismen zijn o.a. het behandelen van getraumatiseerde mensen en mensen die problemen hebben opgelopen in hun ontwikkeling. Daarnaast werkt zij graag met relaties, groepen en gezinnen. Ze geeft ook begeleiding bij opvoedkundige problemen. Daarom heeft ze de opleiding voor Family-mediator gedaan. Anja is ook geschoold in Mindfulness en dat vormt een belangrijke invalshoek in haar therapie.
Het respectvol en geduldig contact maken met alle aspecten van een cliënt is voor Anja het uitgangspunt van de samenwerking in de therapie. Het gaat bij haar werkwijze om het leveren van maatwerk door het nauwkeurig volgen van het proces op het niveau van lichaamsbeleving, gevoelens, denken en gedrag. De lichamelijke belevingen en non-verbale uitingen hebben haar speciale aandacht omdat deze de kern van de problematiek snel inzichtelijk maken voor zowel cliënt als therapeut. Vervolgens bieden die ervaringen vaak een gemakkelijk aanknopingspunt om verder te werken aan de gewenste veranderingen van gevoelens, gedachten, gedrag en lichaamshouding. Dit alles weet zij te combineren met een vanzelfsprekende houding van welwillende vriendelijkheid.

alexander_460

Alexander Klusman

is geboren in 1952. Hij studeerde medicijnen aan de RU Leiden en specialiseerde zich tot Psychiater in de regio Haarlem. Daarna is hij opgeleid en gesuperviseerd in diverse psychotherapie-richtingen, w.o. Transactionele Analyse, Gestalttherapie en Sensorimotor Psychotherapie. Hij werkte gedurende 9 jaar bij de afdeling Sociale psychiatrie van een Riagg in Den Haag. Vervolgens werkte hij in twee psychiatrische instellingen in het oosten van het land en was hij teampsychiater op verschillende afdelingen voor cliënten met ernstige psychologische trauma’s en persoonlijkheidsproblematiek. Tot eind 2015 was Alexander werkzaam bij het gespecialiseerde zorgprogramma voor persoonlijkheidsproblematiek van Dimence in Zwolle. Nu werkt hij partime als psychiater voor een psychiatrisch dienstencentrum in Raalte.
In 1989 was hij medeoprichter van GRIP, Groepspraktijk voor integratieve (Psycho)therapie te Leiden.  Sinds 1993 heeft hij zijn activiteiten binnen GRIP verplaatst naar de regio Deventer.
Zijn specialiteit is onder andere het behandelen van  getraumatiseerde mensen en mensen met persoonlijkheidsproblematiek.
Al naar gelang de aard van de problematiek maakt hij vanuit een integratief kader gebruik van een scala aan verschillende technieken. Naast de gangbare psychodynamische, systeemtherapeutische, gedragstherapeutische, cognitieve methodieken en ‘Mentalisation Based Treatment’ maakt hij gebruik van  diverse lichaamsgerichte psychotherapievormen  (o.a. Sensorimotor Psychotherapie en Gestalttherapie).
De kwaliteit van het contact tussen therapeut en cliënt speelt volgens Alexander een dragende rol bij het helende proces. Hierbij zijn begrip en respect voor de weerstand tegen verandering volgens hem essentieel. Vaak komt de kracht van de persoon juist in de weerstand tot uiting. Humor en creativiteit zijn voor hem een belangrijke bron bij het omvormen van deze weerstanden en het bevorderen van de samenwerking.