GRIP

Praktijk voor integratieve therapie

Voor wie

Posted on 11 nov 2012 Reacties uitgeschakeld voor Voor wie

Voor wie?

Onze praktijk richt zich op behandeling van individuele psychische problematiek, relatie- en gezinsproblemen en seksuele problemen. Deze problemen kunnen ontstaan zijn in de jeugdjaren of kunnen later opgelopen zijn. Ook mensen die langdurig of eenmalig getraumatiseerd zijn, kunnen zich aanmelden voor behandeling.

De bereidheid en het vermogen om eigen gedrag, denken, voelen en lichamelijk functioneren  te onderzoeken en hier inzicht in te krijgen is een vereiste voor het welslagen van de therapie evenals de bereidheid om zich op een constructieve manier samen met de therapeut in te zetten voor de gewenste veranderingen.

Voor wie niet?

De volgende cliënten worden niet in behandeling genomen en geadviseerd elders hulp te zoeken:

  • Cliënten die alleen een symptoom- en gedragsgerichte behandeling, een uitsluitend medicamenteuze behandeling of een uitsluitend steunende behandeling willen of nodig hebben.
  • Cliënten die niet in staat of bereid zijn hun eigen veiligheid of die van hun omgeving te garanderen en zelf zonodig goede crisisopvang te regelen.
  • Cliënten die niet in staat of bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en/of afspraken te maken en deze na te komen.
  • Cliënten met verslavings-problemen die dit ontkennen en/of niet laten zien dat zij hun neiging tot middelenmisbruik voldoende onder controle hebben.