GRIP

Praktijk voor integratieve therapie

Sensorimotor Psychotherapie (SP)

Posted on 30 nov 2012 0 comments

Sensorimotor Psychotherapie (SP) is een geïntegreerde lichaamsgerichte behandelvorm voor psychotrauma en/of verstoorde psychologische ontwikkeling.
Er worden drie niveaus van informatieverwerking onderscheiden: het cognitieve(denken), het emotionele (voelen) en het sensorisch motorische (lichamelijke) niveau. Uitgangspunt is dat bij psychotrauma het natuurlijke herstelproces primair op lichamelijk niveau onderbroken is. De SP-therapeut helpt het onderbroken natuurlijke herstelproces weer op gang te brengen.
In tegenstelling tot andere therapieën voor Posttraumatische stressstoonis ligt het accent bij SP primair op het doorwerken van het trauma op het lichamelijke (sensorisch motorisch) niveau.
De cliënt leert   “mindful” op te merken wat er van moment tot moment in het lichaam gebeurt. Mindfulness, aandachtig zijn in het hier en nu,  is nodig voor een goed verander- en herstelproces.
Gevoelens en gedachten blijven hierbij aanvankelijk zoveel mogelijk buiten beschouwing. Deze komen pas weer in zicht als het trauma op lichaamsniveau is verwerkt.
Naast lichaamsgerichte interventies wordt in SP natuurlijk ook gewerkt met gevoelens , gedachten en gedrag. Dit is vooral belangrijk  in de  integratiefase van traumaverwerking en bij behandeling van hechtingsproblematiek.
Vaste patronen die zijn ontstaan in een onveilige hechtingsrelatie met de verzorgers/ouders zijn gebaseerd op vroeger en passen  niet meer in het ‘hier en nu’.  Deze patronen worden op alle drie niveaus (lichaam, gevoelens en gedachten) onderzocht en bijgesteld.
De SP-therapeut is dus goed toegerust om zowel trauma stoornissen als ook een verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling en onveilige hechtingstijl te behandelen.

www.sensorimotorpsychotherapy.org